Καΐρης, Θεόφιλος (1784-1853)

Φιλοσοφικά και φιλολογικά / Θ. Καΐρη. - Αθήναι Βιβλιοπωλείον Αντωνίου Γελαντάλη 1875 - Άδετο, 199 σ. 20 εκ.

Στο εξώφυλλο αναγράφεται ως τόπος εκδόσεως η Αθήναι και το Βιβλιοπωλείο Γελαντάλη. Στον ανυπόγραφο πρόλογο αναφέρεται ως τόπος εκδόσεως η Πάτρα. Στα αντίτυπα Εθνικής Βιβλιοθήκης και Βουλής υπάρχει η προσθήκη "εκδίδοντος Β. Π. Σακοπούλου".

Απογρ. Φεβρ. 1995


Φιλοσοφία--Σύγχρονη
Γνωσιολογία
Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Λογική
Μεταφυσική
Θεολογία
Φιλολογία
Koha by