Παπανούτσος, Ευάγγελος Π. (1900-1982)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. - ΑΘΗΝΑ 1953 - 47 σ.

αρ. εγγρ. 5316 Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Φιλοσοφία--Ελληνική--Σύγχρονη
Φιλοσοφία--Ιστορία

190
Koha by