Τατάκης, Βασίλειος Ν. (1897-1986)

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΤΑΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. - ΑΘΗΝΑ INSTITUT FRANCAIS D'ATHENES 1960 - 284 σ.

αρ. εγγρ. 5324 Απογραφή Μάϊος 1995


Φιλοσοφία--Βυζαντινή
Φιλοσοφία--Χριστιανική
Καππαδοκία

189
Koha by