Παπαγεωργακάκης, Ιωάννης Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ : BEMERKUNGEN UBER DIE ERZFUHRUNG DER SERPENTINITE DER INSEL TINOS / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. - ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1965 - ανάτυπο, σελ. 359-370, φωτ.

αρ. εγγρ. 17715 Ανάτυπο: "Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών", τ. 40 (1965), Ζusammenfassung p. 369-370, αφιέρωση του συγγραφέα καταχώρηση: Φεβρ. 2003


Γεωλογία
Τήνος

500
Koha by