Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. (1900-1981)

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ / ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν. - ΑΘΗΝΑ 1960 - 21 σ

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο αρ. εγγρ. 5345 Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Πλάτων (427-347 π.Χ.)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Ανακοινώσεις & Διαλέξεις
Φιλόσοφοι--Μελέτες & Κριτική

180
Koha by