Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. (1927- )

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ / ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. - Θεσσαλονίκη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 2002 - 190 σ., 26 εικ.

αρ. εγγρ. 17746 αγορά Ιαν. 2003

9603741450


Αρχιτεκτονική--Εκκλησιαστική
Εκκλησίες--Ελλάδα
Αρχιτεκτονική--Βυζαντινή

726
Koha by