Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

DIE TRANSZENDENTALE DIALEKTIK IN DER THEOLOGIE DES PROTAGORAS / ZOUMPOS, A. N. - n.d - 5 p.

αρ. εγγρ. 5348 Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Διαλεκτική
Θρησκεία--Αρχαία Ελλάδα

180
Koha by