Βορεάδης, Γ. Δ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΒΑΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / ΒΟΡΕΑΔΗΣ, Γ. Δ. - ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 1947 - γ'+32 σ. - ΜΕΛΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ...ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10 .

αρ. εγγρ.: 17942 καταχώρηση: Μάϊος 2003


Γεωλογία
Βιομηχανία--Ελλάδα

500
Koha by