Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

EIN KANTISCHE FRAGE IN DER LEHRE DES HERAKLEITOS / ZOUMPOS, A. N. - MESSINA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA 1963 - 6 p. ανάτυπο

αρ. εγγρ. 5369 ανάτυπο από "Helikon" Rivista di tradizione e cultura classica dell'Universita di Messina, anno III, N. 1-4 (gen.-dic. 1963), 494-499 Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Ηράκλειτος (π. 540-π. 480)
Kant- Immanuel (1724-1804)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλοσοφία--Γερμανική
Φιλοσοφία--Προσωκρατική

180
Koha by