Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ / ΖΟΥΜΠΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. - ΑΘΗΝΑ 1961 - ανάτυπο, σελ. 25-74

αρ. εγγρ. 5377/1, 5377/2, 5377/3 Ανάτυπο: "Αθηνά", τ. ΞΕ'(1961), resume p. 74 Απογρ. Φεβρ. 1995 Απογρ. Νοέμβρ. 2003


Ηράκλειτος (π. 540-π. 480)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Φιλοσοφία--Προσωκρατική

180
Koha by