Παπαϊωάννου, Άγγελος Α.

ΣΧΗΜΑ ΚΥΚΛΩ ΠΕΡΙ ΕΜΑΥΤΟΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑΝ ΑΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΠΤΕΟN ΙΙ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Αγγελος Α. - ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 2000 - ανάτυπον, σ. 50-108, εικ. 17-38

αρ. εγγρ. 18080 ανάτυπον από: "Πλάτων" 50 (1998), 54-97 βλ. και αρ. εγγρ. 18080 (ΙΙ) δωρεά του συγγρ. Σεπτ. 2003 Απογρ. Νοέμβρ. 2003


Προοπτική
Αρχιτεκτονική--Αρχαία Ελληνική
Χώρος

BH 41.P3
Koha by