Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

INTERPRETATION PHILOSOPHIQUE DU VINGT SIXIEME FRAGMENT D'HERACLITE / ZOUMPOS, A. N. - ΑΘΗΝΑ 1947 - 9 p.

αρ. εγγρ. 5384/1, 5384/2 Απογρ. Φεβρ. 1995 Απογρ. Νοέμβρ. 2003


Ηράκλειτος (π. 540-π. 480)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Φιλοσοφία--Προσωκρατική

180
Koha by