Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. (1900-1981)

Σύστημα φιλοσοφικής ηθικής / Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου. - Αθήνα Έκδοση Βιβλιοπωλείου Πέτρου Δ. Καραβάκου 1947 - 355 σ. 22 εκ.

Απογρ. Φεβρ. 1995, απογρ. Οκτ. 2003

Περιεχόμενα: Πρόλογος / Ι. Η φιλοσοφία και η έννοιά της: Η ειδική επιστήμη και η φιλοσοφία - Η φιλοσοφία και ο νέος - Η φιλοσοφία, το φιλοσοφείν και τα φιλοσοφικά συστήματα - Τα άλλα μεγάλα έργα του ανθρώπου και η φιλοσοφία - Η επιστήμη - Η πράξη - Η ποίηση - Η θρησκεία - Η φιλοσοφία, ο μύθος, η επιστήμη - Η γλώσσα, ο αισθητός και ο νοητός κόσμος - Η ζωή και η φιλοσοφία / ΙΙ. Η ηθική και η έννοιά της: Το νόημα της ζωής και η ηθική ως φιλοσοφική επιστήμη - Η ηθική, η φιλοσοφία της ιστορίας και η κοινωνιολογία - Εξαναγκασμός και αυταναγκασμός, νόμος και ηθική - Οι ηθικές αντινομίες - Ο ανθρωπισμός και η πρόοδος / ΙΙΙ. Η θεωρία του εξελίσσεσθαι, η ηθική και η τεχνική: Το εξελίσσεσθαι ως λογική αρχή και επιστημονική μέθοδος - Η "ηθική" θεωρία του Σπένσερ - Η κριτκή της θεωρίας του Σπενσερ - Η αρχή του εξελίσσεσθαι και η πνευματικότητα του ανθρώπου - Η τεχνική και η οικονομία / IV. Η θεωρία της ηδονής και ο ευδαιμονισμός: Η αρχαία θεωρία της ηδονής - Ο νεώτερος ηδονισμός και ευδαιμονισμός - Η αυτοκαταστροφή της θεωρίας της ηδονής και η κριτική του ευδαιμονισμού / V. Οντολογία και αξιολογία: Η οντολογική και η αξιολογική αρχή - Η ιδέα του αγαθού ως ανώτατη ηθική αρχή - Ο πρακτικός διαφορισμός της ιδέας του αγαθού


Ηθική
Οντολογία

170
Koha by