Λογγίνος

Du sublime : Texte etabli et traduit par Henri Lebègue / [Λογγίνος]. - α' έκδ. 1939. 3ème tirage - Paris Societe d'Edition "Les Belles Lettres" 1965 - xxvii, 71 σ. 20 εκ. - Collection des Universites de France : publiee sous le patronage de l'Association Guillaume Bude .

Το όνομα Λογγίνος αποδίδεται στον συγγραφέα του Περί ύψους, έργου του 1ου μ.Χ. αι., ο οποίος ονομάζεται και Διονύσιος Λογγίνος ή Ψευδο-λογγίνος. Το όνομα Διονύσιος Λογγίνος προέκυψε από λανθασμένη ανάγνωση του παλαιοτέρου σωζομένου χειρογράφου του 10ου αι., όπου υπάρχει η γραφή "Διονύσιος ή Λογγίνος". Έχει ταυτιστεί κατά καιρούς με τον Κάσσιο Λογγίνο (213 ? - 273 μ.Χ.), τον Διονύσιο Αλικαρνασσέα (1ος αι. π.Χ.), τον Πλούταρχο κ.ά.

Απογρ. Φεβρ. 1995

Περλαμβάνει γλωσσάριο (οι όροι στην αρχαία ελληνική με λατινική και γαλλική μετάφραση)


Γραμματεία--Αρχαία ελληνική
Υψηλό
Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία

880
Koha by