Ρουσόπουλος, Αθανάσιος (1902-1983)

Αντισεισμικαί κατασκευαί / Α. Ρουσοπούλου; Επιμελείᾳ Ι. Αγγελοπούλου. - Αθήναι Εκδόσεις Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 1949 - 418 σ. - Ε.Τ.Ε.Ε. 43 .

Απογραφή Απρίλιος 1995


Οικοδομές & Σεισμοί

620
Koha by