Καλογεράς, Άγγελος Ν.

Influence des constituants du beton sur ses proprietes mecaniques / Ange Calogeras. - Paris Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, Centre d'ΒEtudes Supérieures 5.4.1946 - 16 σ. 17 εικ., πίν. Ι-ΙΧ

Circulaire Serie F. No 23 (Paris, le 5 avril 1946)

Απογραφή Απρίλιος 1995

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σσ. 15-16)


Σκυρόδεμα

620
Koha by