Τερζάκης, Άγγελος (1907-1979)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΥΣΑ / ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ. - ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 1970 - 210 σ.

Αρ. εγγρ. 979 Παρατηρήσεις: Βιβλιοκρ.: Χρ. αισθ. 1970-71, 9-10, σ.235-236 Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα στην Εφη Μιχελή Απογραφή Μάϊος 1996


Νεοελληνική λογοτεχνία
Συγγραφείς--Μελέτες και κριτική
Αφιέρωμα

889
Koha by