Θεοχάρης, Περικλής Σ. (1921- )

DIRECT DETERMINATION OF STRESSES IN PLANE ELASTICITY PROBLEMS BASED ON THE PROPERTIES OF ISOSTATICS / THEOCARIS, P. S. - n.d - reprint, 8 p.

Παρατηρήσεις: Reprint αρ. εγγρ. 5511: Απογραφή Απρίλιος 1995


Μηχανική--Εφαρμοσμένη
Στατικό σχέδιο

620
Koha by