Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. (1900-1981)

Εισαγωγή στον Πλάτωνα / Ιωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου. - 2η έκδ. - Αθήνα Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" 1947 - 285 σ. 22 εκ.

α' έκδ. 1941

Απογρ. Φεβρ. 1995

Περιεχόμενα: Πρόλογος / Δεύτερος πρόλογος / Η αρχαϊκή φιλοσοφία και η αρχή του λόγου / Ο αντίλογος της σοφιστικής / Ο Σωκράτης / Ο Πλάτων / Η χρονολόγηση των πλατωνικών διαλόγων / Έρως και παιδεία / Ο πλατωνικός διάλογος / Η θεωρία της ιδέας / Η μελέτη του θανάτου / Ο πλατωνικός μύθος


Πλάτων (427-347 π.Χ.)


Πλατωνική φιλοσοφία

184
Koha by