Τζάρτζανος, Ζήσιμος Α.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ ΕΝΟΣ ΑΡΤΙΩΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ / ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ, ΖΗΣΙΜΟΣ Α. - χ.χ - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 5566 Απογραφή Μάϊος 1995


Οικοδομική & Οικοδομές

690
Koha by