Βλάχος, Άγγελος (1838-1920)

Λυρικά ποιήματα / Ἀγγέλου Βλάχου. - Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῶν Ἀδελφῶν Περρῆ 1875 - 300 σ.

Απογρ. Μάρτ. 1996


Νεοελληνική ποίηση
Koha by