Μαργωμένου - Λεωνιδοπούλου, Γεωργία

Συμβολή εις την μελέτην της οπτικής στερεοϊσομερείας του οργανικού μορίου / υπό Γεωργίας Μαργωμένου-Λεωνιδοπούλου. - Περιοδικό "Χημικά Χρονικά" 1966 - 13 σ. 15 σχήματα 27 εκ.

Ανάτυπο από το περιοδικό "Χημικά Χρονικά", τόμ. 31Α, 127-140.

Απογρ. Απρ. 1995


Χημεία

500
Koha by