Μαργωμένου - Λεωνιδοπούλου, Γεωργία

Συμβολή εις την μελέτην υποκατεστημένων φαινυλαλκυλαμινών / Γεωργίας Δ. Μαργωμένου, χημικού. - Αθήναι [χ.ε.] 1963 - 70 σ. χημικοί τύποι 24 εκ.

Απογρ. Απρ. 1995

Διατριβή επί διδακτορία εγκριθείσα υπό της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξετελέσθη κατά τα έτη 1958-1962 εις το εργαστήριον Φαρμακευτικής Χημείας. Επιβλέπων Γ. Τσατσάς

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σσ. 67-68)


Χημεία

500
Koha by