Παναγιωτουνάκος, Ευάγγελος Δ.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΑ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΕΞ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. - χ.χ - 21 σ.

αρ. εγγρ. 5608 Απογραφή Απρίλιος 1995


Εδαφομηχανική
Θεμελιώσεις
Στατικό σχέδιο

620
Koha by