Παναγιωτουνάκος, Ευάγγελος Δ.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. - ΑΘΗΝΑ 1966 - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 5610 Απογραφή Απρίλιος 1995


Εδαφομηχανική
Στατικό σχέδιο

620
Koha by