Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Ι.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΠΙ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ Η ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ / ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. - χ.χ - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 5631 Απογραφή Απρίλιος 1995


Εδαφομηχανική
Θεμελιώσεις

620
Koha by