Κακριδής, Γεώργιος (1908-1959)

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΝ ΘΕΩΡΗΜΑ / ΚΑΚΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - χ.χ - 11 σ.

αρ. εγγρ. 5648 Απογραφή Απρίλιος 1995


Φυσική

500
Koha by