Μιχελής, Παναγιώτης Α. (1903-1969)

Η Αγια - Σοφιά / Π. Α. Μιχελή. - Αθήνα [χ.ε.] 1946 - 22σ. 28 εικ. 30εκ.

Η μελέτη αυτή για την Αγια-Σοφιά ανακοινώθηκε στις 26 Απριλίου 1946 στη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.

Απογρ. Νοέμ.1995


Αγία Σοφία
Αρχιτεκτονική--Βυζαντινή
Αρχιτεκτονική--Εκκλησιαστική
Αισθητική--Βυζαντινή
Κωνσταντινούπολη

726
Koha by