Αισχύλος (525-456 π.Χ.)

Eschyle : Traduction nouvelle / Eschyle; Leconte de Lisle. - Paris Alphonse Lemerre [1872] - 366 σ.

Απογραφή Φεβρουάριος 1996

Περιέχει σε γαλλική μετάφραση : I. Promètheus enchaine [Προμηθεύς δεσμώτης] / II. Les suppliantes [Ικέτιδες] / ΙΙΙ. Les sept contre Thèba [Επτά επί Θήβαις] / IV. Agamemnôn [Αγαμέμνων] / V. Les khoèphores [Χοηφόροι] / VI. Les Eumenides [Ευμενίδες] / VII. Les Perses [Πέρσαι]


Αρχαίο ελληνικό δράμα
Συγγραφείς--Αρχαίοι Έλληνες

880
Koha by