Πεσμαζόγλου, Ιωάννης Στ. (1918-2003)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. - ΑΘΗΝΑ 1966 - 76 σ.

αρ. εγγρ. 5791 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996

ΥΠΟ
Koha by