Κορωναίος, Ν.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ / ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Ν. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1964 - 276 σ.

αρ. εγγρ. 5806 Απογραφή Απρίλιος 1995


Σιδηρόδρομοι

620
Koha by