Διομήδης, Αλέξανδρος Ν.

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΑΥΤΗΣ / ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Α. - ΑΘΗΝΑ ΕΣΤΙΑ 1928 - 50 σ.

αρ. εγγρ. 5813 Απογραφή Μάρτιος 1995


Νομισματική πολιτική

330
Koha by