Καλλίας, Κ. Μ.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ : ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 48ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ / ΚΑΛΛΙΑΣ, Κ. Μ. - ΑΘΗΝΑ 1959 - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 5857 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996
Koha by