Μιχελής, Παναγιώτης Α. (1903-1969)

Βιβλιοκρισίαι : Gervase Mathew, Byzantine Aesthetics, John Murray, London 1963 / Π. Α. Μιχελής. - Αθήναι Περιοδικό "Χρονικά Αισθητικής" 1963 - σσ. 9

Ανάτυπο από τον τόμο Β' (1963), 210-218

Απογρ. Οκτ. 2003


Βιβλιοκρισίες
Αισθητική--Βυζαντινή
Τέχνη--Βυζαντινή
Συμβολισμός

028.1
Koha by