Κορωναίος, Ν.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ / ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Ν. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1963 - 327 σ.

αρ. εγγρ. 5912 Απογραφή Απρίλιος 1995


Σιδηρόδρομοι

620
Koha by